Avira 1.2.116.18787

Avira 1.2.116.18787

Avira GmbH – Shareware –

Tổng quan

Avira là một Shareware phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Avira GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 17.687 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Avira là 1.2.116.18787, phát hành vào ngày 11/07/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/06/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 1.2.114.16977, được sử dụng bởi 52 % trong tất cả các cài đặt.

Avira đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Avira Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Avira!

Cài đặt

người sử dụng 17.687 UpdateStar có Avira cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại